Vlada TK: Provjera rada koncesionara

Menprom

Vlada TK prihvatila je Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora.Informacija ima za cilj detaljnije upoznavanje Vlade TK sa radom koncesionara i izvršavanjem obaveza obje strane potpisnice ugovora o koncesiji, te unaprjeđenje stanja u oblasti korištenja prirodnih dobara i dobara u općoj upotrebi na području Kantona.

Reha Centar

Prema Informaciji, Komisija je, na osnovu Zakona o koncesijama, tokom maja tekuće (2019.) godine, izvršila nadzor, provjeru rada koncesora i praćenje izvršenja svih koncesionih ugovora. Vlada Tuzlanskog kantona kao i resorna ministarstva kao koncesori su uložili velike napore u proteklom periodu, kako bi se sam proces dodjele koncesija ubrzao, te odnos sa koncesionarima dodatno poboljšao. Također, Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva su kroz različite načine uspjeli poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjenje dugovanja određenih koncesionara.

Ukoliko izuzmemo rudnike uglja, može se konstatovati da se većina koncesionara ponaša u skladu sa ugovorima o koncesiji, jer njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period, koje najčešće tek dospijevaju za naplatu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara