Vlada TK cijeni rad policijskih službenika

Rental Travel

Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Razlozi za donošenje ovog Zakona temelje se, prije svega na potrebi definisanja oblasti raspodjele plaća i naknada uposlenih policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na jedinstven i jednak način. Također, ovim zakonom se nastoji pravedno i u razmjernom odnosu vrednovati rad policijskih službenika. Činjenica da Tuzlanski kanton nije primijenio odredbe Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, niti je donesen propis o visini i načinu ostvarivanja plaća, naknada, dodataka na plaću, koeficijenata i platnih razreda policijskih službenika u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, potrebno je da se danas predloženi Zakon, a koji je u skladu i sa odredbama Kolektivnog ugovora za policijske službenike u Tuzlanskom kantonu, donese u što kraćem roku.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara