Vlada TK će obaveze prema borcima izmiriti iz kreditnih sredstava

Menprom

Kako bi riješili probleme vezane za implementaciju Zakona o dopunskim pravima boraca danas su se premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić i ministar finansija Miralem Nuhanović, te ministar za boračka pitanja Zudin Mahmutović sastali sa predstavnicima Koordinacije boračkih saveza i organizacija TK.

Reha Centar

Na sastanku je dogovoreno da će 40 % obaveza iz 2013. godine biti isplaćeno iz ranijeg kreditnog zaduženja Vlade Tuzlanskog kantona. Riječ je o sredstvima od reprograma duga za „Plavu bolnicu“. Preostalih 60 % sredstava duga iz 2013. godine bit će isplaćeno  iz novog kredita, a koji će prema očekivanju Vlade TK odobriti Skupština Tuzlanskog kantona. Na taj način bi, rečeno je na sastanku, bile riješene sve obaveze prema boračkoj populaciji sa područja TK, zaključno sa 31. 12. 2013.

Odjeljenje za informisanje

AKTUELNO.BA

 

 

Komentari

Komentara