Vlada prihvatila tekstove granskih kolektivnih ugovora

Spread the love
Menprom

Nakon što su pregovarački timovi  Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnici granskih sindikata parafirali granske kolektivne ugovore za oblasti odgoja i obrazovanja, te državne službe u organima uprave i sudske vlasti Tuzlanskog kantona i time uspješno okončali proces kolektivnog pregovaranja za ove oblasti, Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila tekstove ovih granskih kolektivnih ugovora.

Reha Centar

U procesu kolektivnog pregovaranja Vlada je iskazala posebnu socijalnu osjetljivost i predvidjela povećanje najniža plaća uposlenicima u ovim oblastima sa trenutnih 380,25 KM na 406,56 KM. Također, iskorak je napravljen i kada je u pitanju otpremnina pri odlasku radnika u penziju.  Za razliku od drugih kantona u Tuzlanskom kantonu ona je predviđena u iznosu od 6 prosječnih plaća u FBiH ili 6 isplaćenih plaća ukoliko je ta opcija povoljnija po uposlenika. Imajući u vidu navedeno, Kantonalna vlada je za ona najosjetljivije kategorije i povećala nivo određenih prava, a sva ostala prava zadržana su na istom nivou kao i ranije. Kako Vlada Tuzlanskog kantona ne bi nametala finansijske obaveze jedinicama lokalne samouprave, tekst ugovora za oblast državne službe će biti upućen svim općinama i Gradu Tuzla na davanje saglasnosti.

Vlada TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara