Vlada FBiH usvojila naredbe i preporuke kriznog stožera

FINRA PROMO

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, kojom je po ovlaštenju premijera FBiH predsjedavala zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica financija Jelka Milićević, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji covid-19 u Federaciji BiH na dan 8. 2. 2021. godine, te je usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Reha Centar

Dozvoljava se vladama županija, odnosno županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od 12. 2. 2021. godine kao dana početka njihove primjene, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da, nakon isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju covid-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi njihov prijedlog.

Ovaj stožer je zadužen i da današnje zaključke s prilozima dostavi kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva, županijskim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja županija putem kriznih stožera županijskih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, županijskim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera županijskih ministarstava zdravstva, Federalnoj i županijskim upravama za inspekcijske poslove, te županijskim upravama policije.

Sukladno zaključku od 8. 1. 2021. godine, Vlada FBiH će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama donesenim danas s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Komentari

Komentara