Vlada FBiH donijela tri odluke o staroj deviznoj štednji

Rental Travel

Prva uređuje iznos, uvjete i postupak emisije obveznica s ciljem izmirenja obveza Federacije BiH po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje na osnovu zahtjeva podnesenih do 31.12.2018. godine.

Reha Centar

Da bi izmirila ove obveze, FBiH će emitirati obveznice stare devizne štednje u iznosu od 3.285.882 KM. Ovaj iznos predstavlja sumu pojedinačnih verificiranih iznosa, umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog povjerioca.

Drugom odlukom je Federalno ministarstvo financija ovlašteno da realizira obveze po osnovu računa stare devizne štednje koje su verificirane na osnovu zahtjeva podnesenih do 31.12.2018. godine, a koje, nakon gotovinske isplate od 1.000 KM, ne prelaze 100 KM. Isplata ovih obveza bit će realizirana do visine sredstava predviđenih u Proračunu FBiH za godinu u kojoj se obavlja isplata.

Trećom odlukom su utvrđeni postupci i dinamika gotovinskih isplata verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2020. godinu. Svakom pojedinom tražitelju, kojem je izdata potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje na temelju zahtjeva podnesenih do 31.12.2018. godine, s Jedinstvenog računa Riznice FBiH, bit će isplaćen maksimalan iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos do 1.000 KM.

Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo financija prema kronološkom redu pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara