Vlada F BiH želi vršiti novčanu odmazdu nad građanima

Menprom

Namjera izmjene Zakona o parničnom postupku dokazuje da Vlada Federacije određivanjem advokatske nagrade pravobraniocima – želi vršiti novčanu odmazdu nad građanima koji se usude tražiti sudsku zaštitu u slučaju kada su im ugrožena prava od strane opštine, kantona, entiteta ili države, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Pored činjenice da građani plaćaju sudske takse, te da pravobraniocima plaćaju troškove prevoza, pa i avionske troškove, kao i smještaj u hotelima i dnevnice, izmjenom Zakona o parničnom postupku želi se pravobraniocima dati i nagrada u iznosu advokatskih naknada. Vlada Federacije stvara pravnu situaciju da građani ne smiju tužiti državne organe, pa ni u radnim sporovima, jer će u slučaju gubitka spora morati prodavati imovinu da bi platili nagradu za pravobranioce, koji se već finansiraju iz budžeta novcem građana. BOSS podsjeća da je 2006. godine Parlament Federacije po prijedlogu Mirnesa Ajanovića ukinuo advokatske nagrade za pravobranioce (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 19/06), da bi se građanima omogućilo da bez straha od novčane odmazde mogu pred sudom tražiti zaštitu svojih prava ukoliko budu ugrožena od bilo kojeg državnog organa.

Reha Centar

 

19.06.2014.                                                                                    Muamer Dedić, Press BOSS-a

 

AKTUELNO.BA

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

Komentara