Vlada donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga za karantin na području TK

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga za karantin na području Tuzlanskog kantona. Prostor na zadnja tri sprata u objektu „ A HOTELI“ d.o.o. Tuzla, na adresi Ulica ZAVNOBIH 13 u Tuzli, utvrđuje se kao prijedlog za karantinski smještaj za državljane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, koji na prostor Tuzlanskog kantona trebaju doputovati iz Francuske.

U karantin će se i ubuduće smještati osobe iz drugih zamalja nad kojima se provodi mjera ograničavanja kretanja i omogućavanja medicinskih pregleda osoba koje su bile ili za koje se sumnja da su bile u kontaktu sa osobama koje imaju bolest izazvanu novim koronavirusom (COVID 19). Prijedlog za karantinski smještaj dostavlja se Federalnom ministru zdravstva, koje je nadležno za stavljanje u karantin i određivanju prostora za karantin, a troškovi karantina padaju na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je također donijela zaključak kojim se traži od Kantonalnog štaba civilne zaštite da na svojoj sjednici razmotri uslove u kojima borave smještena lica u karantin u okviru A-Hotela u Tuzli i o tome obavijeste Vladu Tuzlanskog kantona i javnost.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara