Više od 125.000 KM za projekte održivog povratka

Menprom

S ciljem realizacije Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu „Podrška povratku prognanih osoba“ Vlada je danas dala saglasnosti na odobravanje sredstava Gradu Tuzla i općinama Sapna, Bratunac, Lopare, Modriča i Osmaci. Gradu Tuzla je kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, za realizaciju projekta dovršetka Doma kulture u MZ Dragunja odobreno 11.556,00 KM.

Rental Travel

Za rekonstrukciju seoskog puta Kobilići – Međeđa, Općini Sapna je odobreno 20.000,00 KM. Opštini Bratunac u entitetu Republika Srpska je za asfaltiranje puta kroz naselje Redžići u MZ Mihaljevići odobreno 15.924,56 KM, a Opštini Lopare je za sanaciju i uređenje ambulante u MZ Koraj odobreno 49.907,98 KM.

Opštini Modriča je odobreno 20.000,00 KM za mjesnu zajednicu Tarevci, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u realizaciji projekta završetka adaptacije kupljenog devastiranog objekta u Agrobiznis centru Tarevci za smještaj proizvodne infrastrukture radi stavljanja u optimalnu funkciju izgrađenih proizvodnih kapaciteta I faze Agro-biznis centra Tarevci. Za završetak izgradnje rasvjete kroz naseljeno mjesto Mahala u Mjesnoj zajednici Caparde, Opštini Osmaci je odobreno 7.999,87 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara