Usvojeni izvještaji o radu Vlade i kantonalnih ministarstva

 

Vlada je danas razmatrala i usvojila izvještaje o radu kantonalnih ministarstava tokom 2019. godine, kao i Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Tokom protekle godine održano je ukupno 68. sjednica Vlade Tuzlanskog kantona, od čega 44. redovne i 24. vanredne sjednice Vlade.

Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2019. godinu planirano je bilo ukupno 226 mjera od čega 139 normativnih mjera i 87 tematskih mjera. Od planiranih 226 mjera, realizovane su 182 mjere (ili 80,50%). Od nerealizovane 44 mjere (ili 19,50%), 43 su normativne i 1 tematska mjera.

Na sjednicama Vlade je razmatrano ukupno 788 tačaka dnevnog redaili u prosjeku oko 12 tačaka po sjednici, te je doneseno 1.284 različitih mjera (zakoni, uredbe, pravilnici,  odluke,  informacije-izvještaji,  analize,  planovi-programi,  smjernice,  zaključci, rješenja, elaborati, i dr.), ili u prosjeku oko19 mjera po sjednici. Razlozi zbog kojih sve planirane mjere nisu realizovane su uglavnom objektivne  prirode  i  resorna  ministarstva  i  drugi  organi  su  Vladu  Tuzlanskog  kantona  i  Skupštinu  Tuzlanskog kantona obavještavali o razlozima zbog kojih se nije moglo pristupiti jihovoj realizaciji.  Važno  je  napomenuti da je Vlada Tuzlanskog kantona realizirala i značajan broj mjera i aktivnosti koje nisu bile planirane Programom rada, te ih kao takve nije moguće prikazati procentualnim iznosom i učešćem u realizaciji Programa rada.

U izvještajnom  periodu realizovano je ukupno 1.058 neplaniranih mjera. Iz navedenog proizlazi da je rad Vlade bio znatno sadržajniji, efikasniji i efektivniji nego što je to bilo moguće planirati, i samim time i iskazati kroz analitičke podatke izvršenja Programa rada Vlade TK za 2019. godinu.

Iako se rad Vlade Tuzlanskog kantona u 2019. godini odvijao u složenim ekonomskim, privrednim i društvenim uslovima, on se temeljio na realizaciji prioriteta i mjera te dostizanju strateških razvojnih ciljeva koji su definisani u njenom dokumentu Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina. Takođe, kontinuirano se odvijao proces unapređenja sistema za planiranje i upravljanje razvojem, koji se, između ostalog, temeljio na usklađivanju plana implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona i godišnjih planova rada sa dokumentom okvirnog budžeta, godišnjim budžetom i programom javnih investicija.

Implementacija ranije donesenog Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i pratećih podzakonskih akata koji su doneseni u 2019. godini, rezultirala je visokim stepenom uspostavljenosti sistema za planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu.

Prema potpisanom Protokolu o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Projekta integriranog lokalnog razvoja, Tuzlanski kanton je proglašen pobjednikom za najbolji sistem za planiranje i upravljanje razvojem i u 2019. godini. Tokom 2019. godine radilo se ili pokrenula izrada nekoliko strateških dokumenata (Strategija prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. godina, odluke o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021 – 2027. godina, Strategije razvoja zdravstvenog sistema za period 2020-2030. godina te Strategije za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. godina).

Imenovanjem Tima za prevenciju korupcije i njegovim snažnijim pozicioniranjem i podrškom koja mu je pružena, Vlada Tuzlanskog kantona je nastavila aktivnosti na uspostavi sistemskog okvira za borbu protiv korupcije, čime je potvrdila da borba protiv korupcije ostaje jedan od njenih strateških ciljeva.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara