Uspostavljena saradnja između Vive Žene i CMZ Živinice

Rental Travel

 Slijedeći dobru praksu jačanja saradnje između vladinog i nevladinog sektora, zvaničnim potpisivanjam memoranduma, uspostavljena je saradnja između U.G. Vive Žene – Centra za terapiju i rehabilitaciju Tuzla i Centra za mentalno zdravlje – Doma zdravlja Živinice.

Rental Travel

Na sastanku održanom u prostorijama Vive Žene memorandum su potpisale Jasna Zečević, predsjednica Vive Žene i prim.dr. Ljubica Tadić, šefica CMZ-a Živinice.

jasna-zecevic_800x600

Povod za uspostavljanje saradnje bio je planiranje i provođenje zajedničkih aktivnosti sa ciljem poboljšanja mentalnog zdravlja stanovništva, sprječavanja diskriminacije i stigmatizacije osoba sa mentalnim poremećajima i njihovih porodica, kao i zaštita prava osoba sa mentalnim poremećajima, te promocija i prevencija u oblasti mentalnog zdravlja.

ljubica-tadic_600x600

Kako je istaknuto na sastanku Vive Žene i CMZ Živinice sudjelovat će u zajedničkim promotivnim aktivnostima i kampanjama sa ciljem podizanja svijesti građanstva o potrebama korisnika usluga ove dvije organizacije/ustanove, zatim radit će na lobiranju i zastupanju za poboljšanje pravnog okvira koji su tiče zaštite i prava ove populacije.

Potpisnici su se obavezali na kontinuiranu saradnju i održavanje najmanje tri radna sastanka u toku godine radi razmjene iskustava i evaluacije zajedničkog rada.

Vive Žene Tuzla memorandum o saradnji 2013. godine potpisale su i sa Centrom za mentalno zdravlje –Doma zdravlja Tuzla.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara