Uspostavljen Adresni registar za područje grada Tuzle

Menprom

Grad Tuzla je, putem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, uspostavio Adresni registar, kao osnovni i javni registar o kućnim brojevima, nazivima ulica i trgova u naseljenom mjestu. Izvršeni su terenski uviđaji i evidentirane informacije o postojećim ulicama i numeraciji objekata za predviđeno područje. Također, evidentirani su svi objekti i za svaki je naznačeno kojoj ulici pripada, te njihov ukupni broj unutar obuhvata. Posebno su evidentirani neuplanjeni objekti, iscrtane linije ulica i definisane granice postojećih ulica.

Reha Centar

Prostorni podaci urađeni su po najvišim standardima i bazama podataka, a omogućeno je i nesmetano korištenje i preuzimanje istih od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, javnih preduzeća i ustanova, nakon potpisivanja posebnih sporazuma, u cilju usklađivanja podataka o kućnim brojevima i adresama svih institucija, putem modernih komunikacijskih alata.

U toku je postupak javne nabavke novih tabli sa brojevima, nazivima ulica, naselja i mjesnih zajednica i nazivima ulica na stubovima. Vrijednost nabavke je oko 270.000 KM, a podrazumijeva nabavku 10.000 tabli sa brojevima, 1.600 tabli sa nazivima ulica, naselja i mjesnih zajednica i 250 tabli sa nazivima ulica na stubovima. U tekućoj godini se očekuje postavljanje oko 70% ugovorenih količina, a prioritet u postavljanju će imati objekti u naseljima, ulicama i poslovnim zonama koji do sada nisu imale adekvatne i propisane oznake.

Uspostava Adresnog registra je veoma značajna kako za građane tako i za gradske službe i sve aktivnosti koje se provode unutar službi. Poseban značaj bit će za civilnu zaštitu, vatrogasce, Službu hitne medicinske pomoći, telekom operatere te druga javna preduzeća i ustanove, koji će imati tačne adresne podatke za korisnike svojih usluga. Što se tiče ostalih korisnika, kao što su fizička i pravna lica koja se bave dostavom, oni također mogu, uz ugovorene obaveze, preuzeti podatke iz Adresnog registra. Građani mogu u prostorijama  Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove preuzeti uvjerenje o kućnom broju.

Adresni registar je uspostavljen na osnovu Ugovora o zajedničkim obavezama pri uspostavi i održavanju podataka Adresnog registra između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo i Grada Tuzle.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara