Uspješno završeno savjetovanje o uštedama energije za 10.000 domaćinstava na području TK

Transturist Tuzla

U sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice, općinama Kalesija, Lukavac i Banovići i Centrom za ekologiju i energiju, u  oktobru je uspješno završeno energetsko savjetovanje i anketiranje 10.000 domaćinstava, s ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje svoje račune za energiju. Kao dodatni podsticaj za štednju energije, tom prilikom je domaćinstvima podijeljeno 40.000 LED sijalica i 10.000 edukativnih promotivnih materijala.

Menprom

Savjetovanje je vršilo 112 educiranih i za samostalan rad osposobljenih energetskih savjetnika sa ovog područja, koji su tokom razgovora s domaćinstvima prikupili informacije koje će biti korištene za izradu sveobuhvatne analize o prisustvu energetskog siromaštva u TK i davanja preporuka na koji način se može održivo pomoći energetski siromašnim domaćinstvima.

Uspjeh realizacije ove aktivnosti je postignut zahvaljujući odgovornosti energetskih savjetnika, škola i profesora koji su bili dio tima, kao i učešća predstavnika 6 lokalnih samouprava i njihovih mjesnih zajednica koji su pomogli u upravljanju aktivnosti.

U ovom periodu sljedeće godine je planiran pregled potrošnje energije u ovim domaćinstvima, nakon čega će se utvrditi da li je primjenom jednostavnih mjera energetske efikasnosti došlo do smanjenja potrošnje što će uticati na prisutnost energetskog siromaštva kod nas, kao i na očuvanje našeg okoliša.

Nekoliko hiljada domaćinstava na području TK savjetovano je o uštedama energije, saopćeno je iz Centara za ekologiju i energiju.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara