Uspavanka kratki film autora Feđe Zahirovića posvećen žrtvama na Kapiji u Tuzli

Ovaj kratki film posvećen je mladosti prekinutoj 25. Maja 1995. godine u Tuzli, na Kapiji. Dedicated to the victims of Tuzla massacre 25th of May 1995. Autor: Feđa Zahirović Tekst: Mak Dizdar- Uspavanka”

aktuelno.ba

Komentari

Komentara