Usklađivanje upisne politike sa potrebama tržišta rada u TK

Spread the love
Rental Travel

Predstavnici USAID – Sida GOLD projekta Bosna i Hercegovina Amir Sarajlić i Jasmin Adilović, jučer su u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta ministru Muratoviću prezentirali Projekat podrške razvoju lokalne zajednice kojeg finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), kao i prijedlog za saradnju i organizaciju okruglog stola „Upisna politika i organizacija praktične nastave za učenike VET škola u privatnim kompanijama sa područja Tuzlanskog kantona“.

Reha Centar

Na sastanku su ministru Muratoviću  prezentovane aktivnosti koje su provedene u šest općina Tuzlanskog kantona,  kao i nastojanje da se uspostavi saradnja sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta koji bi imao za cilj sistemsko rješavanje pitanja sticanja znanja, vještina i kompetencija učenika VET škola kroz obavljanje praktične nastave u privatnim kompanijama, usklađivanja upisne politike, nastavnih planova i programa sa potrebama lokalne privrede, osnivanja savjetodavnih vijeća na nivou škola.

Tokom sastanka, iskazano je obostrano razumijevanje, te su dogovorene aktivnosti u vezi sa  uspostavljanjem kontakata i sa drugim lokalnim zajednicama, privatnim sektorom, kao i uključivanjem drugih relevantnih aktera, i početkom aktivnosti koje proizilaze iz projekta, a koje su prije svega usmjerene na otvaranje novih radnih mjesta, odnosno usklađivanja potreba tržišta rada i obrazovanja, prekvalifikovanja radne snage.

„Svakako smo zainteresovani za projekat koji će dodatno unaprijediti našu privredu i na taj način i novo zapošljavanje. Imamo namjeru uključiti ustanove obrazovanja u projekat kroz ciljane aktivnosti, koje će omogućiti stručno osposobljavanje i zapošljavanje, u skladu sa potrebama tržišta rada“, kazao je ministar Muratović.

Pozitivan primjer je nedavno potpisan sporazum o praktičnoj nastavi sa Mješovitom srednjom školom iz Tuzle i kompanijom Intral BiH Tuzla, odnosno upisu jednog odjeljenja obućara i krojača. Cilj je unapređenje razvoja radne snage kroz animiranje učenika da upišu smjer tekstilne i kožarske struke, i njihovo kvalitetno osposobljavnje za tržište rada. Sporazumom je predviđeno unapređenje nastavnog plana i programa u oblasti obrade tekstila i kože, kao i praktičnu nastavu za učenike u pogonima firme Intral BH, Tuzla. Također, u toku su aktivnosti za potpisivanje ugovora o praktičnoj nastavi za učenike drugih i trećih razreda zanimanje stolar i tapetar Mješovite srednje škole Živinice i sedam kompanija iz Živinica.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

 

 

 

 

Komentari

Komentara