Univerzalna škola sporta „Bubamara“ u Tuzli vrši upis djece od 4-10 godina starosti

Spread the love
Menprom

Novoosnovana univerzalna škola sporta „Bubamara“ okuplja djecu uzrasta od 4-10 godina a trenažni proces vode iskusni profesori i treneri sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom.

Reha Centar

Tjelesna aktivnost odnosno tjelesno vježbanje, za dijete u periodima od 4-7 i od 7-10 godine života, predstavljaju periode koji su od velikog značaja u procesu rasta i razvoja.

Uz intenzivan rast i razvoj, obilježja tog životnog razdoblja jesu aktivnosti poput hodanja, trčanja, skakanja, bacanja, penjanja, puzanja i druge. Te se aktivnosti nerjetko identificiraju  s osnovnim oblicima kretanja. Razvoj tih oblika kretanja ne odvija se ravnomjerno nego postupno u igri. Međutim, svi ciljevi i zadaće tjelesnog i zdravstvenog odgoja ne mogu se ostvariti isključivo igrom, nužni su i drugi sadržaji, posebno oni utilitarnog karaktera, ali i njih treba sprovoditi tako da vježbanje djeci bude zabava, a ne obaveza.

Univerzalna škola sporta je zamišljena da se sprovodi u dva dijela. Prvi dio univerzalne škole sporta je općeg karatera, a programski sadržaji koji će se primjenjivati u ovom dijelu su usmjereni na višestrani psihosomatski razvoj djece. Drugi dio univerzalne škole sporta se odnosi na sprovođenje programskih sadržaja u sklopu sportskih igraonica.

Da bi se bolje razumio, objasnio i usmjerio naš rad i ideja mi operišemo sa područjima posmatranja. Shodno navedenom, osnovni cilj naše škole jeste poticanje višestranog psihosomatskog razvoja djece, razvijati zdravtsvenu kulturu u svrhu čuvanja i unaprijeđenja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline, zadovoljiti dječije potrebe za kretanjem, odnosno vježbanjem i putem toga stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja.

Nadalje, stvoriti kod djece čvrste navike zdravog načina življenja koristeći se sredstvima tjelesne i zdravtsvene kulture, prirodnim i drugim faktorima, te pružiti djeci mogućnosti za sticanje osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za prilagođavanje novim motoričkim aktivnostima.

Program omogućava: zadovoljene dječije potrebe za igrom, usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja, poboljšanje motoričkih dostignuća. Program također utječe na poboljšanje i razvitak moralnih svojstava djeteta i njegovih radnih navika, na razvoj samodiscipline, samostalnosti u radu kao i pomaganju drugima te na poštovanje pravila igre.

Treninzi se odvijaju tri puta sedmično u sportskoj dvorani Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla u slijedećim terminima: Četvrtak od 2000-2100, Subota i Nedjelja od 1000-1100.

Cijena mjesečne članarine iznosi 30 KM

Kontakt telefoni: 061/717-287; 061/894-440; 061/734-802

škola sporta

aktuelno.ba

Komentari

Komentara