Unaprjeđenje rada kantonalnih inspektora u TK

Rental Travel

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Naime, zbog specifičnosti poslova i kvalitetnije organizacije unutar Kantonalne uprave za inspekcijske poslove neophodno je pristupiti izmjeni i dopuni postojećeg Zakona, kojim će se, između ostalog, olakšati rad kantonalnih inspektora na terenu, te precizirati pojedine odredbe Zakona i doprinijeti popunjavanju pravnih praznina.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara