Učenici Srednje medicinske škole Tuzla se bore za očuvanje kulturno-historijskog naslijeđa

Spread the love
Rental Travel

Želimo da pokažemo javnosti koliko malo se zna o naslijeđu i baštini koju posjeduje naš kanton. Odlučili smo pored mnogobrojnih tema da izaberemo ovu, baš iz razloga jer se malo pažnje posvećuje kulturi.

Reha Centar

Građani i naši vršnjaci su veoma malo informisani o tome kakvo naslijeđe posjedujemo. Posjetili smo Muzej Istočne Bosne Tuzla i shvatili da se nalazi u lošem stanju. Također smo dobili informaciju da posjedujemo više od 30.000 artefekata koji nemaju adekvatan smještaj. Direktor muzeja Esaf Lević nam je rekao da se za kulturu izdvaja samo 2% budžeta kantona.

Što je po našem mišljenju veoma malo i žalosno. Također smo posjetili i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK. Obavili smol intervju sa direktorom Benjaminom Bajrektarevićem i dobili iste informacije. Rečenica koja je na nas ostavila poseban utisak je “Čovjek može i bez vode i bez hrane neki period al’ bez kulture teško”.

Naš cilj je da građane što više upoznamo sa naslijeđem koje posjedujemo. I želimo da se nađe adekvatan smještaj odnosno prostor za opstanak muzeja. Samim tim više ljudi bi moglo posjetiti muzej i druge ustanove kulture. Kultura i turizam se trebaju više povezati. A kada bi se povezali mnoge ustanove bi mogle i opstati. Nadamo se da barem malo možemo podići svijest našim građanima i uspjeti očuvati naše naslijeđe.

Učenici Srednje medicinske škole Tuzla, 3h

aktuelno.ba

Komentari

Komentara