U Gornjoj Tuzli pronađen vodovod iz Rimskog doba

Rental Travel

Na području grada Tuzle, na lokalitetu Gornje Tuzle, pronađen je vodovod iz doba Rimljana. Prema prvim procjenama rimski vodovod je star više od 1.800 godina, a arheološka istraživanja u Gornjoj Tuzli i dalje traju.

Reha Centar

„Gornja Tuzla je riznica kulturno-historijskog naslijeđa. Mi smo u centru Gornje Tuzle, kao i centru Tuzle pronašli ostatke neolitskih posuda za isoljavanje, a to govori o jednom neprekinutom kontinuitetu života u Tuzli, koji traje od mlađeg kamenog doba do danas, dakle više od 7-8 hiljada godina i normalno je da je u tom kontinuitetu morao biti i Rimski period. Radi se o spektakularnom otkriću i ja se ovim putem zahvaljujem profesoru Begi Omerčeviću koji kao naučnik vodi i finansira ovo istraživanje. Mjesto na kojem stojimo se zove Grad, koji je u podnožju padine koja se zove Gradina, i ko zna šta se još može otkriti kada se dobiju saglasnosti od vlasnika zemlje za iskopavanja. Ovo je razvojna prilika, jer najvažniji faktori razvoja su kulturno naslijeđe, prirodno naslijeđe i ljudi, a mi kao Grad ćemo podržati daljnja iskopavanja“, kazao je gradonačelnik Imamović u izjavi za medije.

”Otkrili smo rimski vodovod, u to doba su postojala tri načina za provođenje  vode, jedan je ozidani rimski kanal, zatim kanal sa olovnim cijevima, te cijevi koje su napravljene od pečene zemlje. Ovdje se radi o prvom načinu, zidanom kanalu, koji je zidan od cigle, korišten je specijalni malter koji nije propuštao vodu napravljen je od pijeska i bijelog krečnjaka. Što se tiče ovog vodovoda, dužine je 11 metara i 20 centimetara. Odakle se pruža, ne možemo u ovom momentu reći, ali vjerovatno je dolazio sa brda iznad ove lokacije” kazala je doc. dr. Mersiha Imamović, sa Univerziteta u Tuzli.

„Konkretno, moj doktorat je vezan za dolazak Rimljana na ove prostore i dolazak njihove civilizacije. U tom kontekstu, ja sam se držao stava da su oni morali biti prisutni ovdje i onda se rodila ideja da se u to upustim i počnem istraživati.Istražujući jedan lokalitet ovdje, raniju fazu neolitskog doba, dobio sam informaciju od mještana da bi tu moglo biti ovo što smo našli. Tim tragom smo i krenuli, napravili smo projekat, izvadili potrebne saglasnosti i  dozvole i krenuli u iskopavanje. Ovo je jedinstven nalaz u Bosni i Hercegovini, nešto malo fragmenata je pronađeno u Beogradu, ali ovo je jedinstveno i njegova vrijednost je velika.

Tim okupljen oko ovog projekta sačinjavaju dva buduća doktora arheologije, dva doktora arheologije sa Univerziteta Primorska, te profesor doktor Enver Imamović, a uz moju malenkost, tu su i studenti. Incijator sam i organizator ovog projekta, a pokušavam u Tuzli da napravim arheološku školu za buduća vremena i moja konstatacije je da bi Gornja Tuzla mogla biti grad muzej kada bi se sistematski istražila“, kazao je Bego Omerčević, bivši profesor na Filozofskom fakultetu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara