U 2017. godini Međunarodni aerodrom Tuzla očekuju investicijska ulaganja, povećanje broja letova i prevezenih putnika

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za 2017. godinu. U ovoj planskoj godini pored aktivnosti koje će se provoditi na povećanju obima putničkog saobraćaja, kroz proširenje broja destinacija u zemljama Evrope, intenzivno će se raditi i na razvoju cargo saobraćaja uz uspješno okončanje započetog projekta transporta friškog mesa u Republiku Tursku, kao i na projektima izgradnje i proširenja postojećih infrastrukturnih objekata.

Reha Centar

Takođe, planirani su i pregovori sa drugim cargo avioprijevoznicima, u cilju pozicioniranja teretnih zrakoplova na Aerodromu Tuzla. Revidiranim akcionim planom predviđa se puštanje u probni rad i kalibriranje sistema prilazne i aerodromske rasvjete. Servis snabdijevanja zrakoplova avio-gorivom na Aerodromu, će u planskoj godini biti značajno unaprijeđen izgradnjom carinskog skladišta kapaciteta cca 300 tona, čime će na Aerodromu biti omogućeno stabilno snabdijevanje avio-gorivom sa maksimalnim mjerama sigurnosti, navodi se u Planu. Gledajući s finansijske strane, iako se još uvijek Aerodrom ne može samofinansirati, nivo planiranih prihoda u 2017. godini, veći je za cca 30% u odnosu na očekivanu realizaciju u tekućoj 2016.godini.

Sa realizacijom planirane subvencije iz Budžeta TK i Budžeta Federacije BiH, kao podrške materijalnom poslovanju, izvršit će se pokriće svih očekivanih rashoda. Ukupno planirani broj putnika za 2017. godinu na nivou cca 450.000 uticat će na povećanje sekundarnih prihoda koji će se realizovati pružanjem usluga prodaje aviokarata, zakupa aerodromskih površina, parking prostora i drugih. Investiciona ulaganja neophodna za tehničko opremanje Aerodroma zahtijevaju planiranje izvora finansiranja, koje Aerodrom u ovom momentu ne može u cijelosti obezbjediti vlastitim poslovanjem, pa će se u 2017. godini pored planirane podrške Vlade Tuzlanskog kantona i pomoći iz Budžeta Federacije BiH, realizacija ulaganja vršiti i sredstvima vlastitog kreditnog zaduženja, stoji u planu poslovanja Aerodroma za 2017. godinu

aktuelno.ba

Komentari

Komentara