Tokom 2020. godine deminirano 1.492.512,83 m2

Rental Travel

Vlada je danas prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) u 2020. godini. Tokom deminerske sezone 2020. okončano je 12 projekata, a 1 je i dalje konzerviran i bit će nastavljen naredne godine. Uz primjenu sve tri metode deminiranja, tokom 2020.godine ukupno je deminirano 1.492.512,83 m2. Tokom 2020. godine su se provodile i aktivnosti na novoj Općoj procjeni miniranosti u BiH“, a konačne rezultate treba očekivati početkom naredne godine. Okončanjem ovoga posla doći će se do stvarno dostignutih rezultata i općoj slici kada su u pitanju sumnjive površine u Tuzlanskom kantonu. Zahvaljujući primjeni nove metode deminiranja Land release – vraćanje površine stvaraju se uvjeti za ubrzavanje procesa deminiranja.

Reha Centar

Sve relevantne činjenice govore da se samo uz primjenu ove nove metode može ubrzati proces deminiranja i dostići rezultati koji su planirani u novom dokumentu,Strategija protuminskog djelovanja BiH za period 2018-2025.“. Ovim dokumentom je planirano da do 2025. godine se potpuno eliminišu sumnjive površine I i II kategorije, a III kategorija prioriteta će biti „eliminisana“ kroz prevenciju zabrane kretanja.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara