TK: Zaštita djece u vanrednim situacijama

Rental Travel

Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona prisustvovali su konferenciji pod nazivom „Standardne operativne procedure za zaštitu djece u vanrednim situacijama “ (SOP) koja je održana u organizaciji World Vision BiH.

Reha Centar

SOP su urađene u cilju adekvatnog odgovora na vanredne situacije, kao što su bile poplave 2014. godine, pandemija uzrokovana koronavirusom te druge vanredne situacije koje mogu zadesiti društvo.

Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK aktivno su učestvovali u izradi i predstavljanju Standardnih operativnih procedura za zaštitu djece u vanrednim situacijama koje su po prvi puta urađene u Federaciji BiH i usvojene u pet općina/gradova među kojima su Gradačac i Kalesija iz Tuzlanskog kantona.

Svrha standardnih operativnih procedura za postupanje centara za socijalni rad  u vanrednim uslovima, je osigurati da svi relevantni učesnici imaju isto razumijevanje rizika s kojima se djeca suočavaju u vanrednim situacijama, a kako bi djeca dobila adekvatnu podršku u tim situacijama, uključujući djecu koja doživljavaju nasilje, zlostavljanje, zanemarivanja i eksploataciju, kao i djecu odvojenu od porodica u vanrednim situacijama.

Standardne operativne procedure nastale su kao rezultat zajedničkog procesa rada centara za socijalni rad, službi civilne zaštite, i drugih članova radnih grupa za smanjenje rizika od katastrofa u socijalnoj i dječjoj zaštiti  iz Bihaća, Gradačca, Kalesije, Kaknja i Sanskog Mosta i bliske saradnje s relevantnim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora, uključujući Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, resorna kantonalna ministarstva iz Zeničko-dobojskog i Unsko-Sanskog kantona,  Savez socijalnih radnika Federacije BiH, Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstvu/udomiteljstvu u Federaciji BiH, Udruženje Zemlja djece u BiH, Korake Nade i druge OCD iz lokalnih zajednica s angažmanom u oblasti dječje zaštite i djelovanja u vanrednim situacijama.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara