TK: Najveće površine zasijane kukuruzom

Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji plana proljetne sjetve u 2018. godini za područje Tuzlanskog kantona. Proljetna sjetva na području našeg kantona, prema podacima općina i Grada, planirana je na 52.014 ha, a realizovana je na površini od 51.067,50 ha, odnosno na 98,18 % planiranih površina. U ovoj godini najveće površine zasijane su kukuruzom za zrno 21.648 ha, dok je silažni na 12.643,50 ha što je 67,15 % od ukupno ostvarene proljetne sjetve.

Ostala žita su zasijana na površinama od 596 ha ili 86,50% u odnosu na plan. Od industrijskog bilja na području Tuzlanskog kantona zasijano je 244 ha što je 104,27% u odnosu na plan. Od planiranih 12.414 ha površina za povrće zasijano je ili zasađeno 11.642 ha ili 93,78% u odnosu na plan. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom 6.760 ha odnosno 58,07% od ukupne sadnje, odnosno sjetve povrtnih kultura. Ostvarenje sadnje ove kulture je 92,82% u odnosu na planirane površine. Krmno bilje (silažni kukuruz, lucerka, crvena djetelina, travno-djetelinske smjese i dr.) zasijano je na površinama 16.937,50 ha odnosno 99,43% u odnosu na plan.

Stepen realizacije proljetne sjetve kreće od 86,30% u općini Teočak do 103,04 % u općini Kalesija. Do smanjenja sjetvenih površina došlo je u općinama Banovići, Doboj Istok, Gračanica, Kladanj, Sapna, Srebrenik, Teočak i Živinice. Znatnije povećanje sjetvenih površina u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu je u općini Lukavac, Kalesija i Tuzla dok je u ostalim općinama skoro u nivou prošlogodišnje sjetve. I pored relativno nepovoljnih vremenskih prilika u periodu optimalnih rokova sjetve poljoprivrednih kultura i visokih cijena repromaterijala stepen realizacije proljetne sjetve u ovoj godini je zadovoljavajući.

Značajno je istaći da nema značajnijih oscilacija kad su u pitanju sjetvene površine poljoprivrednih kultura u proljetnoj sjetvi i one se kreću iz godine u godinu u jednom ustaljenom nivou. Međutim udio pojedinih poljoprivrednih kultura u sjetvenoj strukturi se mijenja tako da značajnije površine zauzima silažni kukuruz i druge krmne kulture.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara