Tematska sjednica pod nazivom “Diskriminacija porodilja u FBiH”

Rental Travel

Zajednička tematska sjednica pod nazivom “Diskriminacija porodilja u FBiH – predstavljanje Specijalnog izvještaja Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH” održava se u Sarajevu.

Reha Centar

Cilj sjednice je predstavljanje Specijalnog izvještaja o stanju zaštite majke i materinstva na području Federacije BiH.

Nakon toga, predviđeno je obraćanje nadležnih iz ministarstava koja bi trebala iznijeti svoja rješenja, kao i aktivnosti gender komisija na otklanjanju tog vida diskriminacije.

Naime, porodiljama u FBiH se ne isplaćuju porodiljske naknade, ili su iznosi minimalni, ili se smanjuju. Sve zavisi od kantona u kome žive.

Porodilje sa područja Zeničko-dobojskog kantona više puta su protestujući postavljale pitanje da li je moguće prevazići ove nejednakosti i gdje naći novac za koji nadležni tvrde da ga nema.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: