Sprječavanje širenja zaraznih oboljenja kod životinja

FINRA PROMO

S obzirom na potrebu za poboljšanjem zdravlja životinja na području Tuzlanskog kantona Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2021. godinu a Vlada TK danas dala saglasnost na ovaj dokument. 

FINRA PROMO

Programom se određuju mjere za sprječavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitnih oboljenja kod životinja na području Kantona i način finansiranja u 2021. godini.

Sredstva za realizaciju Programa utrošit će se za podmirenje dijela troškova za vještačko osjemenjivanje krava, vakcinaciju protiv svinjske kuge, naknadu za eutanazirane životinje, troškove provodenja mjera zdravstvene zaštite životinja po naređenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, troškove provođenja mjera vještačkog ispitivanja na brucelozu i tuberkulozu muških životinja starijih od 12 mjeseci i mjera veterinarskog javnog zdravstva, troškove eutanazije i rezerve u 2021. godini.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara