Skupština TK danas o izmjenama budžeta i situaciji u vezi s pandemijom

FINRA PROMO

Poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona razmatraju danas Informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom koronavirusa na području tog kantona.

Reha Centar

Na dnevnom redu je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta kantona za 2021. godinu, kao i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta TK za ovu godinu.

Bit će razmatran i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK.

Zakonodavno tijelo tog kantona izjašnjavat će se i o Nacrtu zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u TK.

Na dnevnom redu je i odluka o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2021.-2024. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2021.-2024.

Bit će razmatran i Izvještaj o radu Vlade TK za 2020. godinu, kao i o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine.

Poslanici će se izjašnjavati i o izvještajima o radu i poslovanju u 2020. godini: Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2020, Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, Kantonalne agencije za privatizaciju, Zavoda za javno zdravstvo TK, zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica te Kantonalnog pravobranilaštva.

Na dnevnom redu je i Narativno izvješće o radu Kantonalnog tužiteljstva TK za 2020. godinu, te Informacije o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova Tuzla, Banovići, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice za 2020. godinu

Analiza stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom na području TK sa programom mjera za ublažavanje teškog socijalnog stanja koje je nastalo kao posljedica pandemije, te  Informacija o stanju u oblasti sporta i o stanju u oblasti kulture na području TK u 2020. godini, također su tačke dnevnog reda o kojima će se očitovati poslanici, prenosi Fena.

Komentari

Komentara