Šesta internacionalna naučna konferencija „Ekonomija integracija“

U organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i pet fakulteta iz zemalja regiona danas je započela Šesta internacionalna naučna konferencija „Ekonomija integracija“. Centralna tema Konferencije je „(E)migracije i konkurentnost zemalja Jugoistočne Evrope“, što sublimira dva izuzetno aktuelna izazova pred ekonomijama zemalja regiona.

U uvodnom dijelu Konferencije prisutnima se, između ostalih, obratio premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović.

„Konkurentnost privrede predstavlja najvažnije područje djelovanja Vlade TK u ovom mandatu. Kao odgovorna vlada sa iskrenim namjerama da se stanje popravi u privredi i društvu, pitanjima unapređenja konkurentnosti pristupamo sistemski na način da dizajniramo mjere za unapređenje konkurentnosti u svakom od 12 stupova konkurentnosti iz Izvještaja o globalnoj konkurentnosti koga objavljuje Svjetski ekonomski forum. Već smo učinili konkretne poteze sami i u saradnji sa Udruženjem poslodavaca i Kantonalnom privrednom komorom na poboljšanju uslova privređivanja. Također, Vlada Tuzlanskog kantona je u Program rada vlade za 2019.godinu uvrstila značajan broj mjera kojima se operacionaliziraju politike unapređenja poslovnog okruženja, obrazovanja, ljudskih potencijala, tržišta i ekosistema inovacija s ciljem jačanja konkurentnosti, kao kratkoročni odgovor na izazove emigracije stanovništva Tuzlanskog kantona“, kazao je premijer Tulumović, te izrazio očekivanje  publicirani naučni radovi uglednih domaćih i inozemnih profesora i istraživača, te rezultati i preporuke nastale kroz diskusije panelista iz naučne i poslovne zajednice na teme konkurentnosti, emigracija, dijaspore, poslovnog okruženja, biti od velike pomoći Vladi TK u dizajniranju strateških mjera, programa i projekata u Strategiji razvoja TK.

Program ICEI 2019 uključuje širok spektrum aktivnosti, počevši od plenarne panel sesije, na kojoj će učestvovati prominentni profesori iz zemalja koorganizatora i šire, preko paralelnih naučnih sesija, organizovanih po užim tematskim područjima, do studentske sesije, koja je namijenjena uspostavljanju aktivnije internacionalne komunikacije, mobilnosti i saradnje domaćih i inostranih studenata.

Poseban doprinos ove konferencije bit će u organizovanju Biznis foruma, na kojem se očekuje prisustvo predstavnika velikog broja respektabilnih privrednih subjekata, finansijskih institucija, vladinih agencija i ministarstava, UNDP i IOM u BiH i sl., kako bi se napravila jača spona između visokog obrazovanja i realnog i finansijskog sektora ekonomije, kao i visokog obrazovanja i javnog sektora, koja bi vodila definitivnom prosperitetu Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Jugoistočne Evrope, pojedinačno i u cjelini uzevši. Povrh toga, novitet ICEI 2019 jeste u organizovanju specijalne sesije „Kako danas napisati doktorsku disertaciju“, na kojoj će učestvovati visokoreferentni mentori i doktoranti, a što će biti od interesa ne samo studentima trećeg ciklusa studija na ekonomskim fakultetima, već i na drugim studijskim programima i svim akademskim djelatnicima i istraživačima.

Cilj organizatora je da se kroz izlaganja, konstruktivne diskusije, razmjenu stavova i iskustava sa domaćim i međunarodnim ekspertima u domenu nauke i prakse pokrenu i implementiraju konkretna rješenja nagomilanih socio-ekonomskih problema u zemljama Jugoistočne Evrope. Također, neformalna i prijateljska druženja u gradu Tuzli, koji je poznat po svom svekolikom gostoprimstvu, upotpunit će cjelokupni doživljaj.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara