Saopštenje Tuzlanske Alternative povodom Odluke o subvencioniranju komunalne naknade

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj jučer, 31.10.2019.godine razmatrana je Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje komunalne naknade, kojom je predviđeno subvencioniranje komunalne naknade za sljedeće kategorije građana:

– Penzioneri, članovi porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog borca i umrlog ratnog vojnog invalida, ratni vojni invalidi, nezaposleni demobilisani borci, članovi porodice ratnog vojnog invalida i nezaposlenog borca, zatim korisnici stalne novčane pomoći, korisnici prava na ličnu invalidninu, dodataka za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedskog dodatka, civilne žrtve rata i članovi porodica poginulih civilnih žrtava rata.

Za usvajanje subvencija komunalne naknade za pomenute građane, glasali su svi vijećnici, osim vijećnika SDA i SBB-A. Naime, vijećnici pomenutih političkih partija napustili su sjednicu u trenutku glasanja za odluku, čime nisu podržali uvođenje subvencije za pomenute građane.

Klub vijećnika Tuzlanske alternative

aktuelno.ba

Komentari

Komentara