Rudnici „Kreka“ duguju iznos od 9.720.098,00 KM po osnovu dugovanja za eksploatisane količine uglja

Vlada je usvojila Informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za 2015. godinu. Prema Informaciji Ministarstvo industrije energetike i rudarstva u 2015. godini imalo je 19 zaključenih ugovora o koncesiji a po osnovu koncesione naknade fakturisano je 2.787.302,82 KM.

Rudnici „Kreka“ i Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ nisu imali zaključene Ugovore o koncesiji za 2015. godinu, što je imalo uticaj na ukupno fakturisane količine u 2015. godini. Razlog zašto ova dva rudnika nisu imala zaključene ugovore o koncesiji su značajna dugovanja po osnovu koncesione naknade, pogotovo kad su u pitanju Rudnici „Kreka“. Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ u 2015. godini platio je dugovanje u iznosu od 689.563,09 KM a u januaru 2016. godine i preostali iznos od 56.763,04 KM čime su izmirene sve obaveze zaključno sa 31.12.2014. godine.

Ukupna dugovanja po osnovu koncesione naknade zaključno sa 31.12.2015. godine iznose 10.588.141,81 KM. Od navedenog iznosa Rudnici „Kreka“ duguju iznos od 9.720.098,00 KM po osnovu dugovanja za eksploatisane količine uglja lignita i iznos od 23.650,89 KM za eksploatisane količine kvarcnog pijeska. U januaru 2016. godine Rudnici „Kreka“ izmirili su dugovanje po osnovu obaveza za kvarcni pijesak. Dugovanja Rudnika „Kreka“ po osnovu koncesione naknade za eksploatisane količine uglja lignita čine 91,8 % u odnosu na ukupno dugovanje svih koncesionara.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara