Rođendan Dnevnog centra „Zemlja djece“ Tuzla (foto)

Rental Travel

Udruženje ”Zemlja djece” iz Tuzle, danas je prigodnim kulturo-zabavnim programom na Telexu obilježilo svoj 19-ti rođendan. Kreativnim, zabavnim i više nego zanimljivim izvedbama, djeca ovog centra su obradovali mnogobrojne goste, ali i nas, predstavnike medija, jer moramo priznati da su nam priuštili više nego prijatne trenutke u ovo surovo, teško vrijeme.

Reha Centar

Udruženje „Zemlja djece“ osnovano je 1995. godine u Tuzli, sa misijom da stalno upozorava društvo na patnju djece i da pruži organizovanu pomoć djeci u nevolji, bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu, vjersku, spolnu ili bilo koju drugu vrstu društvene pripadnosti. Udruženje realizuje psiho-socijalne projekte za djecu i mlade kroz raznolike edukativne, savjetodavne, kulturno-sportske i druge sadržaje Tuzlanskog tinejdžerskog centra „Telex“ i Omladinskog centra „Pinkland“ u Banovićima.

djeca zemlje (37)

Protekla decenija obilježena je intenzivnim radom na poboljšanju položaja ekstremno ugrožene kategorije djece u BiH – djece koja su uključena u život i/ili rad na ulicama. Ovoj djeci oduzeta su osnovna prava, svakodnevno su žrtve različitih oblika eksploatacije i nasilja, a vrlo često i žrtve trgovine ljudima. Direktna pomoć pomenutoj grupaciji se pruža kroz ‘Dnevni centar za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu u riziku od dospijevanja na ulicu’, smješten u prostoru TTC „Telex“-a, gdje mogu dobiti različite vidove asistencije: od besplatnog obroka, do podrške u uključivanju u školski sistem i realizovanju prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Javni događaji promotivno-festivalskog i humanitarnog karaktera usmjerene ka promociji i zaštiti prava djeteta, smisaono zaokružuju djelovanje Udruženja u zajednici. Posebno treba istaći javne, dugogodišnje događaje/programe kao što su: „Jedan slatkiš, jedno dijete“, „Izbor najtinejdžera/tinejdžerke Tuzla“, Dječiji festival u okviru Dječije nedjelje „Dječiji život nije šala i mi imamo svoja prava“, „Dan djece ulice“ i dr.

djeca zemlje (38)

„Zemlja djece“ je pokretač inicijative za osnivanje Mreže Dnevnih centara u BiH, kao i Regionalne mreže koju čine organizacije iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Kao članica Mreže NVO „Snažniji glas za djecu“ i Nezavisnog monitoring tima za praćenje Startegije za borbu protiv nasilja nad djecom svakodnevno, uz punu participaciju djece, radimo na unapređenju kvaliteta života djece, prevenciji i suzbijanju svih oblika nasilja nad djecom.

djeca zemlje (2)

(aktuelno.ba)

Komentari

Komentara