Richmond Park School u Tuzla: Online nastava primjer brze prilagodbe novonastalom stanju i inovativnosti u nastavi

Richmond Park School Tuzla od ponedjeljka 16.03.2020. godine počela je sa izvođenjem online nastave preko ZOOM platforme za daljinsko učenje. U isto vrijeme koristeći istu platformu nastava je počela u Sarajevu, Zenici i Bihaću. Tokom protekle sedmice nastavnici ovih obrazovnih ustanova prošli su potpunu edukaciju i pripreme za rad na navedenoj platformi, te potpuno spremno ušli u novu radnu sedmicu u izmjenjenim uslovima rada i veoma uspješno počeli sa održavanjem nastave na daljinu. Naime, formirane su online interaktivne učionice gdje se održava nastava kojoj učenici pristupaju preko računara, tableta ili mobilnih telefona iz vlastitih domova. Video komunikacija između učenika i nastavnika na ovaj način ispostavila se veoma zanimljivom i samim učenicima, koji su dodatno motivisani za rad. Richmond Park School Tuzla, još jednom podsjeća, da će svoja iskustva i potrebnu podršku na inplementaciji ovog modela učenja rado prenijeti kolegama iz drugih obrazovnih ustanova ukoliko to žele.

Kako to izgleda u praksi, pogledajte u kratkom videu koji ilustruje rad nastavnika i učenika ove škole na navedeni način

Komentari

Komentara