Redefiniranje odredbi Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći

FINRA PROMO

S obzirom da je primjena Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, koji je trenutno na snazi, naročito imajući u vidu rast prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine, nametnula potrebu da se razmotre i redefiniranju uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, Vlada je danas utvrdila nacrt novog teksta Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći. Cilj izrade novog teksta Zakona jeste da se omogući pravo na jednak pristup pravdi svima. Uz oblike ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć u okviru nadležnosti Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći, postupke u kojima se pruža, odnosno postupke u kojima se ne pruža besplatna pravna pomoć, ovim Zakonom se propisuju uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, zatim način dokazivanja statusa osobe koja ostvaruje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Definisano je ko se smatra licem slabog imovnog stanja, utvrđen je kriterij očigledne neosnovanosti odnosno situacije u kojima se besplatna pravna pomoć neće odobriti podnosiocu zahtjeva, način provjere podataka, vremensko važenje odobrene pravne pomoći, prestanak prava na pružanje pravne pomoći, povrat troškova postupka, obaveza vraćanja sredstava, način obračuna troškova i utrošenih sredstava te njihova pripadnost,  promijenjene okolnosti, te plaćanje troškova branitelja.

Reha Centar

Novim Zakonom, imajući u vidu inflaciju i povećane troškove života, predviđeno je povećanje cenzusa za ostvarivanje prava sa trenutnih 220 KM na 460 KM. Također, uvedeno je i pravo na pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima koji su imali status raseljene osobe na području Tuzlanskog kantona do njihovog povratka u prijeratno mjesto prebivališta.

S obzirom da se radi o tekstu Zakona u formi nacrta, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona je predvidjelo i provođenje javne rasprave o nacrtu Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, a tekst Nacrta Zakona će biti postavljen na službenoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona (http://www.vladatk.kim.ba/).

aktuelno.ba

Komentari

Komentara