Proširivanje prava na novčanu pomoć za treće i svako slijedeće dijete

Rental Travel

Kako bi se omogućio veći obuhvat korisnika, a time i dodatno ojačala pronatalitetna politiku, za koju se zalaže Vlada Tuzlanskog kantona, danas je na sjednici Vlade utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti , zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim dopunama omogućava se svim porodicama sa troje djece, a ne samo bračnim parovima sa troje zajedničke djece, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Naime, trenutno važećim odredbama Zakona, pravo na jednokratnu novčanu pomoć za roditelje sa troje i više djece mogu ostvariti roditelji za treće i svako slijedeće zajedničko dijete rođeno u kalendarskoj godini za koju su obezbjeđena sredstva u budžetu Kantona. Izmjenama Zakona omogućava se da npr. bračni partneri koji imaju djecu iz eventualnih prethodnih brakova, a dobiju treće ili četvrto dijete, mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć, bez obzira da li su sva djeca njihova zajednička ili ne. Primjer su također i samohrane majke kod kojih za neko od djece nije utvrđeno očinstvo pa je, kao roditelj, ona onemogućena da ostvari ovo pravo. Svrha priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za troje i više djece je pronatalitetna politika, a koja se važećim Zakonom nije mogla u potpunosti ostvariti.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara