Prezentacija programa i projekata Fonda za upošljavanje osoba sa invaliditetom održana u Tuzli

FINRA PROMO

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u FBiH (Fond) u saradnji sa Caritasom BiH i uz nesebičnu pomoć Saveza RVI TK a zahvaljujući potpori Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, organizirao je danas u Tuzli  javnu prezentaciju o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom na području Federacije BiH.

Reha Centar

Prisutnima se obratio Zlatko Malić u ime Caritasa BiH koji je predstavio opće informacije o projektu te prepreke i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Predstavnici Fonda su upoznali sudionike s provedenim aktivnostima Fonda, mogućnostima ostvarivanja podrške kroz različite programe, novčane nadoknade i subvencije plate, poticaje za zapošljavanje i samozapošljavanje, te profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Predsjednik Saveza RVI TK Fahrudin Hasanović se ovom prilikom zahvalio Fondu za sve ono što radi za osobe sa invaliditetom a samim tim i ratne vojne invalide sa procentom invalidnosti 60 i više posto koji koriste poticaje Fonda.

„Većina naše populacije sa procentom 60 i više posto je riješena na razne načine gotovo u potpunosti i u velikoj mjeri uz pomoć Fonda koji je i danas ovdje u Tuzli kako bi predstavio svoj novi Javni poziv kojim je za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom predviđeno blizu četiri miliona maraka kao i dosadašnje rezultate rada“- kazao je Hasanović te zamolio poslodavce na poštivanje zakonske obaveze da ili upošljavaju i koriste benefite kada su u pitanju osobe sa invaliditetom ili da plaćaju naknade za zapošljavanje takvih osoba.

Prezentirani su podaci o dodijeljenim poticajima Fonda na području Tuzlanskog kantona, u cilju podsticanja osoba sa invaliditetom i poslodavaca da se aktivnije uključe u korištenje prava na zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju uz podršku Fonda.

U sklopu projekta previđene su javne prezentacije, okrugli stolovi, obuke za mlade osobe s invaliditetom, internet kampanja i sajam zapošljavanja.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara