Premijer Hodžić: Imenovanje Muniba Efendića na mjesto direktora Vlada TK neće podržati jer je nezakonito VIDEO

Starosna dob Efendića spriječila da ipak bude imenovan na poziciju direktora JU Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Rental Travel

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas poništila svoju ranije donesenu Odluku kojom je data saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za izbor i imenovanje Muniba Efendića na poziciju direktora Javne ustanove Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona na period od četiri godine.

Reha Centar

Također, Vlada je zadužila Upravni odbor ove javne ustanove da preispita svoju Odluku kojom je Efendić izabran i imenovan na poziciju direktora Javne ustanove, te da u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem donese odgovarajuću odluku.

Komentari

Komentara