Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Program“ u okviru sajmova u februaru 2017. godine u Republici Turskoj

Spread the love
Menprom

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane privrednike sa područja Tuzlanskog kantona da će se u februaru 2017. godine u Republici Turskoj (gradovima Antalija, Istanbul i Mersin) održati četiri sajma iz sektora prerade hrane, prehrane i pića, poljoprivrede, kancelarijskog pribora i opreme i bicikala i motocikala i to:

Reha Centar

• ANFAS FOOD PRODUCTS 2017 – 24. Međunarodni specijalizovani sajam prehrane i pića• MERSIN AGRODAYS 2017 – 12. Sajam poljoprivrede, prehrane i stočarstva
• ISTANBUL STATIONERY OFFICE 2017 – Sajam kancelarisjkog materijala i opreme 2017 u Istanbulu
• MOTOBIKE ISTANBUL 2017 – Sajam motocikala 2017 u Istanbulu.

U okviru navedenih sajmova održat će se „Buyer Mission Program”. Navedenim programom planirano je održavanje brifinga za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) navedenog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika: engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Pregled datuma i mjesta održavanja sajmova, zatim datuma planiranih „Buyer Mission Program”-a te krajnji rok za podnošenje aplikacionog formulara možete pronaći u prilogu – Pregled sajmova u februaru 2017. godine.

Sve zainteresovane kompanije mogu aplikacioni formular dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Turske u BiH najkasnije do datuma navedenog kao krajnji rok za prijavu na broj faksa: 033/208-562, ili putem e-maila:saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.

Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara