Potvrđen godišnji deficit Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Reha Centar

Ukupan finansijski rezultat Tuzlanskog kantona za 2020. godinu deficit je od 1.273.370,00 KM. Ostvareni prihodi u obračunskom periodu iznose 373.871.655,00 KM i za 0,99% su manji u odnosu na 2019. godinu. S druge strane treba napomenuti da su rashodi za 8,3l % bili veći u odnosu na izvršenje rashoda 2019. godine. U strukturi rashoda najveće povećanje bilježe kapitalni transferi koji su veći za 35,75% u odnosu na 2019. godinu i tekući transferi i drugi rashodi, koji su za 20,11% veći nego u 2019. Najveći dio, gotovo 80% odnosi se na transfere općinama i gradovima u iznosu od 5.355.722,00 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara