Postignuti efekti u Programu „Pokreni nešto dobro u Tuzlanskom kantonu“

Menprom

U organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Fondacije IMPAKT Sarajevo, u Tuzli je organizovana Konferencija pod nazivom „Pokreni nešto dobro u Tuzlanskom kantonu“.

Reha Centar

Na Konferenciji „Pokreni nešto dobro u Tuzlanskom kantonu“ prezentirani su efekti realizovanog Programa podrške poduzetništvu kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja, postignuti na području Tuzlanskog kantona u prethodne dvije godine.
Konferenciji je prisustvovao gradonačelnik Grada Tuzle, kao i predstavnici ostalih partnerskih gradova i općina Tuzlanskog kantona, te mlade poduzetnice i poduzetnici koji su uspješno realizovali svoje poslovne ideje uz podršku u ovom Programu i koji su dobili priliku za svoju promociju na ovoj Konferenciji.
Grad Tuzla je učešćem u Programu podrške poduzetništvu kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja u 2022. godini, omogućio da kroz kvalitetan i posebno razvijen proces obuke o poduzetništvu i razvijanju poslovne ideje i poslovnih planova, prođu 23 mlade osobe iz Tuzle, a 7 najuspješnijih će biti finansijski, stručno i mentorski podržano u pokretanju vlastitog poslovnog poduhvata i daljem rastu.
Postignuti efekti u ovom Programu pozitivno su djelovali na unapređenje programa podrške poduzetništvu, posebno kategorije mladih, povećanju broja novih privrednih subjekata i kreiranju novih radnih mjesta u gradu Tuzli.

Komentari

Komentara