Podrška naučno – istraživačkom radu

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na uslove, kriterije i postupak dodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona i to kroz osam programa.

Reha Centar

Od ukupno 544.000 KM predviđenih budžetom TK za 2023. godinu, 200.000 KM ili 37% namijenjeno je za program obezbjeđivanja i održavanja naučno-istraživačke opreme i prostora za naučno-istraživački rad.

Za osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja (naučnoistraživački projekti) bit će izdvojeno 175.000 KM ili 32,4%, 54.000 KM za program osposobljavanje mladih nadarenih za naučnoistraživački rad, 48.000 KM za program usavršavanje naučnoistraživačkog kadra, 15.000 KM za program izdavanje naučnih publikacija, 32.000 KM za program održavanje naučnih skupova, 10.000 KM za program promocija i popularizacija nauke i tehnologije i 10.000 KM za program međunarodne naučnoistraživačke saradnje.

Javni poziv za dodjelu sredstava sa budžetske pozicije “Nauka” će biti objavljen na web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Kantonalni Savjet za nauku i tehnologiju pripremio je prijedlog uslova i kriterija za finansiranje određenih programa u oblasti naučno-istraživačkog rada nakon čega je Ministarstvo sačinilo dokument o načinu dodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučno-istraživačkom radu.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara