Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu

Spread the love
Rental Travel

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja NUS-a u 2016. godini i Plan deminiranja na području TK za 2017. godinu.

Reha Centar

Na osnovu rezultata ostvarenih na poslovima deminiranja u toku 2016. godine može se zaključiti da je tokom protekle godine deminirano 1.061.786,51 m2, a u ovaj iznos nije uključena deminirana površina od oko pet miliona metara kvadratnih koja je realizirana kroz pilot projekte „Lend Release“ (vraćanje zemljišta korisnicima) koji su rađeni novom metodom deminiranja tzv.“ Ciljano tehničko izviđanje“.

Nakon dobivanja certifikata i ove površine će biti uvrštene u ukupan iznos što će predstavljati znatno veću površinu sveukupno deminirane površine na području Tuzlanskog kantona. Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uvjeti za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju poljoprivrednih površina.

Ipak, na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 85 miliona m2 ili 3,2% od ukupne površine kantona. Značajno je istaći i da tokom 2016. godine na području TK nije bilo stradanja civilnih osoba od zaostalih mina i minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava, kao ni stradanja deminerskog osoblja tokom izvođenja operacija deminiranja.

Kada je u pitanju plan aktivnosti za 2017. godinu, za deminiranje metodom „čišćenje“ planirano je 313.788,15 m2 i metodom „tehničko izviđanje“ 3.225.330,16 m2 ili ukupno 3.539.118,31 m2 površine. Također, planirano je da se pregleda i tretira površina terena od 150.042,22 m2 na zaostalu kasetnu municiju. Kako se navodi okvirnim planom su u potpunosti ispoštovani općinski planovi i prioriteti deminiranja i omogućeno je da Oružane snage BiH i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi.

Preostali dio projekata putem BH MAC-a i Komisije za deminiranje BiH bit će stavljen na uvid međunarodnim donatorima koji će osigurati potrebna finansijska sredstva za te projekata koje će raditi profesionalne agencije za deminiranje.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara