Ostale odluke donesene na 23. redovnoj sjednici Vlade TK

Menprom

Vlada TK je donijela tri odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona“. Sredstva u iznosu od 12.000 KM odobrena su Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ Glavna podružnica Tuzla za 2022. godinu za troškove organiziranja izložbi, troškovi funkcioniranja ureda i troškovi multimedijalne platforme Hrvatski glasnik. Odobren je iznos od 10.000 KM Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona za 2022. godinu dok je Hrvatskom društvu „Hrvatski dom“ Tuzla za 2022. godinu za odobren iznos od 12.000 KM kao potporu radu i djelatnostima društva.

Reha Centar

Također, Vlada je odobrila i 6.000,00 KM Udruženju za postkonfliktna istraživanja, Sarajevo u svrhu sufinansiranja multimedijalnog-edukacijskog projekta „Heroine Srebrenice“, na ime troškova za grafički dizajn izložbe i promotivnog materijala, umjetničke instalacije i fotografske izložbe „Majčina marama“.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu. Ovim izmjenama osigurano je dodatnih nešto više od 250.000 KM za kapitalna ulaganja u školskim objektima u Tuzlanskom kantonu, kao i sredstva za općinske sudove u Gradačcu i Banovićima. Također je donesena Odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ Skupštini Tuzlanskog kantona u iznosu od 4.500 KM za nabavku opreme.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.-30.06.2022. godine.

Shodno planovima nabavke robnih rezervi Vlada TK donijela je odluke o kupovini roba za robne rezerve.

Vlada je donijela Odluku o prihvatanju teksta Aneksa V Ugovora o namjenskom depozitu između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojne banke FBiH, čime je omogućeno  tekuće finansiranje Kantonalne agencije za privatizaciju.

Vlada TK donijela je odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za imenovanje predsjednika i  članova upravnih odbora  JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli kao i Prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika u JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli.

Vlada TK dala je saglasnost Ministarstvu privrede za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme stručnog saradnika za razvoj i projekte.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara