Organizacija Ratnih vojnih invalida Tuzla nastavlja pravnu borbu za svoju imovinu vrijednu preko 500 000 maraka

Transturist Tuzla

Na osnovu Rješenja Općinskog vijeća Tuzla broj: 01/07-31-3346/01-I od 30.05.2002.g. uknjiženo je pravo korištenja radi izgradnje benzinske pumpe u korist Organizacije ratnih vojnih invalida Tuzla sa 1/1 dijela, na nekretnini označenoj po novom premjeru kao k.č. broj: 1581/1, zv. Miladije, dvorište, površine 2568 m2, kojoj po starom premjeru odgovara nekretnina označena kao k.č. broj: 176/24, Miladije, dvorište, površine 25a 68 m2,

Rental Travel

Ni danas, nakon evo više od 17 godina, ovaj spor nije dobio konačan sudski epilog pa je tim povodom Organizacija Ratnih vojnih invalida Grada Tuzla upriličila press konferenciju za medije na kojoj je advokat organizacije Almin Dautbegović iznio neke podatke koji idu u prilog činjenici da je ovaj spor koji ORVI Grada Tuzla vodi protiv „Tehnopetrola“ doo Tuzla, ušao u fazu kada je i sam rad i postojanje Organizacije Ratnih vojnih invalida doveden u pitanje, jer novca u kasi više nema ni za osnovne životne potrebe ove populacije.

Sekretar ORVI Grada Tuzla Nermin Marevac je istakao da je blizu 1600 ratnih vojnih invalida, koliko broji ova organizacija, dalo svoje dijelove tijela i zdravlje za kako je naglasio “Pravnu državu u kojoj je Ustav i Zakon države iznad svih.

„ Duboko vjerujemo da će Vrhovni sud FBiH kada sagleda sve relevantne činjenice u čijoj nadležnosti je trenutno predmet, presuditi u našu korist jer se radi o imovini koja je naša i koju smo uredno branili, čuvali i izgradili i na koncu uredno prodali firmi „HIFA“ koja je ugovorom ispunila sve naše zahtjeve, što nije bio slučaj sa prethodnom firmom Tehnopetrol Tuzla, sa kojom smo imali Predugovor o gradnji pumpe. Danas na toj HIFA pumpi radi 14 ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, što se pokazalo kao uspješan potez Predsjedništva i Skupštine organizacije“- kazao je Marevac.

Na novinarsko pitanje koji su njihovi naredni koraci Marevac je kazao da čeka odluku Vrhovnog suda te da vjeruje u pravdu, a ako ona i tamo bude uništena kazao je da će koristiti sve legitimne metode da do nje dođu ne isključujući i proteste.

„Protesti iz 2014. godine su bili „Studentska zabava“ na što smo mi borci spremni kada nam se nezakonito uzima naše i iza 1600 invalida stoje sve boračke organizacije Grada Tuzla koje nam svakodnevno daju podršku“- kazao je Marevac.

Advokat Organizacije Ratnih vojnih invalida Grada Tuzle Almin Dautbegović je istakao kako je posljednja presuda Kantonalnog suda u Tuzli po ovom predmetu u korist „Tehnopetrola“, donešena bez valjanih dokaza.

„Kantonalni sud u Tuzli je navedenu presudu zasnovao na nepostojećim dokazima, dokazima koji u toku postupka uopšte nisu izvedeni, odnosno o dokazima kojih uopšte nema u rješenju o izvođenju dokaza Općinskog suda Tuzla. Budući da ovi dokazi nisu izneseni na glavnoj raspravi održanoj pred Općinskim sudom u Tuzli 6. septembra 2018. Kantonalni sud u Tuzli nije mogao biti upoznat sa sadržajem dopisa, na osnovu kojih bi donio presudu“, kazao je Dautbegović.

Kazao je još kako će pravdu zajedno sa predstavnicima ORVI Grada Tuzle tražiti na višim sudskim instancama, te da vjeruje kako su svi dokazi i pravne činjenice na strani ratnih vojnih invalida.

Kantonalni sud u Tuzli svojom presudom broj: 32 0 Ps 006042 18 Pž 4, od 11.03.2019.godine je obavezao Organizacija ratnih vojnih invalida općine Tuzla da „Tehnopetrol“ d.o.o. Tuzla izvrši povrat uloženih novčanih sredstava u izgradnji benzinske pumpe u Miladijama, općina Tuzla, u ukupnom iznosu od 336.946,08 KM, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 26.11.2014. godine, pa do isplate, a u roku od 30 dana od dana prijema presude.

R.T.

 

 

Komentari

Komentara