Općinsko vijeće Tuzla će raspravljati o uzrocima a ne posljedicama protesta

Rental Travel

Na  sjednici  Kolegija Općinskog Vijeća Tuzla u stalnom zasjedanju, održanoj juče dana 04.03.2014. godine u drugom dijelu sjednice doneseni su slijedeći

Reha Centar

 Z  A  K  LJ  U  Č  C  I

 -Konstatuje se kako se tokom mjeseca marta zbilo više događaja, koji su imali za posljedicu uznemirenje građana.

-Kada su u pitanju protesti od 07.02.2014. godine, može se konstatovati da je nezadovoljstvo građana bilo opravdano, te da je u vezi sa istim Kolegij Općinskog vijeća Tuzla i dalje u stalnom zasjedanju, a kako je javnost ranije obaviještena.

-Kolegij Općinskog vijeća Tuzla je zaključio, da će se tokom marta mjeseca u najskorije vrijeme održati tematska i redovna sjednica Općinskog vijeća Tuzla.

-Na tematskoj sjednici Općinskog vijeća Tuzla vodit će se rasprava o Informaciji o aktuelnoj situaciji na području općine Tuzla, a Kolegij Općinskog vijeća smatra, da vijećnici ne trebaju voditi raspravu samo posljedicama  protesta u vidu oštećenja javne imovine svih građana Tuzle, već je neophodno sagledati uzroke teškog socijalno ekonomskog stanja koje je rezultiralo protestima građana počev od 05.02.2014. godine i predložiti mjere za prevazilaženje takvog stanja. U tom smislu Općinski načelnik je zadužio  općinske službe za izradu sveobuhvatnog materijala.

-Konstatuje se da se Općinsko vijeće Tuzla, treba oglasiti i voditi raspravu po pitanju ponovne pucnjave koja se desila 03.03.2014. godine, ali da se osim o posljedicama treba raspravljati i o uzrocima, koji su doveli do počinjenja krivičnih djela iz oblasti javnog reda i mira i ugrožavanja života i tijela građana i šta se poduzelo po pitanju osiguranja bezbjednosti građana od ovakvih i sličnih dešavanja.

-Traži se od MUP-a TK; Policijske uprave Tuzla, Kantonalnog tužiteljstva TK, Općinskog suda u Tuzli i Kantonalnog suda da postupi po ranije dostavljenim zaključcima ovog Kolegija i u mjeri u kojoj to neće omesti istragu HITNO dostave Informaciju o događajima od 07.02.2014. godine i 03.03.2014. godine.

-Ukoliko je rad Općinske komisije na procjeni šteta okončan, neophodno je da Služba civilne zaštite dostavi i Izvještaj o procjeni štete.

-Za pripremu kvalitetnih materijala, neophodno je vrijeme pa će se o datumu tematske sjednice odlučiti u narednim danima odmah po dostavljanju materijala,

Ove zaključke dostaviti medijima.

 PREDSJEDAVAJUĆI

aktuelno.ba

 Jozo Nišandžić, prof.

Komentari

Komentara