Održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je održana u danas, 19.5.2020. godine u 13 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 27. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

27. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u četvratak, 28.5.2020. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

Poslanici će rapravljati o 10 tačaka dnevnog reda, između ostalih o nacrtu Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024.; Odluci o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu; Odluci o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, te o Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, Izvještaju o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2019. godinu; Izvještaju o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2019. godinu; Izvještaju o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine; Izvještaju o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1.-31.12.2019. godine; Izvještaju o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine i Izvještaju o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine.

S obzirom da je još uvijek na snazi proglašeno stanje nesreće uzrokovano pandemijom korona virusa i ova sjednica će biti održana u skladu sa propisanim mjerama predostožnosti od širenja virusa.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara