Održana 38. redovna sjednica Vlade TK: Prihvaćena Informacija o pripremljenosti za zimsko održavanje cesta

Rental Travel

Vlada je danas prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva. Prema ovoj Informaciji pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti gradova i općina (gradske ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) različiti su u zavisnosti od jedinice lokalne samouprave, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije. Izvršena je priprema svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava u mjesnim zajednicama, kao i svih drugih subjekata u gradovima i općinama, koji raspolažu odgovarajućom mehanizacijom za zimsko održavanje puteva. Kada su u pitanju regionalni putni pravci, JU Direkcija regionalnih cesta TK ima potpisane okvirne ugovore sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva, na području našeg kantona. Odabrane su firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i drugim sredstvima za ovu vrstu poslova. JP Ceste Federacije BiH na vrijeme je sklopilo ugovore za zimsko održavanje magistralnih puteva na području TK, sa 3 firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove. S tim u vezi, ako poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalnog intenziteta snježnih padavina, neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima, na području TK, navodi se u Informaciji. U slučaju izuzetno obilnih snježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica, te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i ugrožavanja normalnog rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se proglasiti stanje prirodne nesreće uslijed snježnih padavina. U takvoj situaciji Gradski/Općinski štabovi civilne zaštite će mobilizirati sve raspoložive ljudske i materijalne snage koje će biti angažovane na uklanjanju snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i života građana.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara