Održan sastanak predstavnika zakonodavne, izvršne i pravosudne vlasti TK i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH

Rental Travel

U prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona danas je, 24.9.2021. godine, održan sastanak kojem su, pored Slađana Ilića predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, Kadrije Hodžića premijera Tuzlanskog kantona, Une Harčin ministice pravosuđa i uprave i Vedrana Lakića ministra finansija Tuzlanskog kantona, prisustvovali predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH na čelu sa predsjednikom Halilom Lagumdžijom, te Tomislav Ljubić glavni tužilac Tuzlanskog kantona, Indira Hadžimehmedović predsjednica Kantonalnog suda Tuzla i Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda Tuzla.

Rental Travel

Učesnici sastanka istakli su veliko zadovoljstvo zbog promjene paradigme u načinu komunikacije i saradnje između tri stuba vlasti što je polučilo organizacijom ovog sastanka na kojem se otvoreno govorilo o problemima na kojima se susreću pravosudni organi u svom radu i mogućnostima njihovog prevazilaženja.

Predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i pravosudnih institucija Tuzlanskog kantona upoznali su predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona i Vladu Tuzlanskog kantona o nizu problema koji dovode u pitanje efikasnost sudova što rezultira dugim sudskim procesima i nezadovoljstvu građana zbog narušavanja  prava za suđenja u razumnom roku.

Kao glavni problem istaknut je problem nedovoljnog broja sudija, stručnih saradnika i administrativno-tehničkog osoblja, rješavanjem kojeg bi rad pravosudnih institucija bio daleko efikasniji.

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Slađan Ilić, izrazio je veliko zadovoljstvo održavanjem sastanka i naglasio da je efikasnost pravosudnog sistema jedan od prioriteta vlasti Tuzlanskog kantona i da treba uložiti sve napore i dužno se posvetiti rješavanju iznesenih problema.

Premijer Tuzlanskog kantona, Kadrija Hodžić je istakao da je Vlada spremna razgovarati o udovoljavanju iznesenih zahtjeva, te da je neophodno u narednom periodu napraviti dinamiku rješavanja problema poštujući iznesene prioritete jer je bez efikasnih pravosudnih organa nemoguće napraviti pozitivnu promjenu koju ova Vlada zagovara, a to je prije svega vraćanje povjerenja građana u institucije vlasti.

Doneseno je nekoliko zaključaka:

  1. Učesnici sastanka su saglasni da je ovakav vid saradnje i komunikacije neophodan i da treba biti pravac djelovanja u narednom periodu;
  2. Učesnici sastanka su saglasni da zahtjeve Tužilaštva i sudova dostave nadležnim institucijama na razmatranje i usvajanje u skladu sa mogućnostima, a prema iskazanim prioritetima;
  3. Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona će razmotriti iznesene zahtjeve u razumnom roku i o mogućnostima realizacije informisati Visoko sudsko i tužilačko vijeće i pravosudne institucije Tuzlanskog kantona;
  4. Učesnici sastanka su saglasni da sastanke ovakvog ili sličnog karaktera održavaju periodično a u cilju unapređenja rada pravosudnih institucija u interesu građana Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara