Objavljene rang liste za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području garda Tuzle

Menprom

Grad Tuzla, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, objavio je 11.9.2020. godine Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini. U skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 2/20 i 6/20), Komisija za provođenje postupaka po javnim pozivima za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, nakon provođenja postupka, objavila je slijedeće rang liste:

Reha Centar

Konačna rang lista podnosilaca prijava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica – ktp“

Konačna rang lista podnosilaca prijava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet“

– Preliminarna rang lista podnosilaca prijava po javnom pozivu objavljenom dana 11.09.2020. Godine za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „utopljavanje“ objekata radi smanjenja toplinskih gubitaka, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata, kao i nabavka i ugradnja vanjske stolarije ili mjere smanjenja aerozagađenja nabavka i ugradnja toplotne pumpe.

Rang liste se mogu preuzeti na linku: http://grad.tuzla.ba/vijesti/rang-liste-podnosilaca-prijava-po-7-javnom-pozivu-za-dodjelu-sredstava-za-sufinansiranje-mjera-smanjenja-aerozagadenja-na-podrucju-grada-tuzle-u-2020-godini/

aktuelno.ba / Grad Tuzla

Komentari

Komentara