Objavljen Javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica na području grada Tuzle

Stranka za BiH

Grad Tuzla – Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava vlasnike registrovanih samostalnih djelatnosti i obrta, da je 14.07.2020. godine, objaviljen Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava na ime jednokratne pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica registrovaanih na području grada Tuzle, u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa (COVID-19).

SDA ROTACIJA

Za dodjelu putem ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstava u iznosu od 250.000 KM (dvijestotineipedesethiljada KM), koja su planirana u Budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu, na poziciji: Grant samostalnim poduzetnicima i obrtnicima za ublažavanje socio-ekonomskih posljedica izazvanih COVID-19. Jednokratna pomoć koja se dodjeljuje putem Javnog poziva iznosi 500,00 KM po jednom korisniku sredstava.

Javni poziv je otvoren 8 dana od dana objave, a zaključno sa 22.07.2020. godine..

Detaljne informacije o predmetu ovog Javnog poziva, uslovima, dokumentaciji i načinu prijave na Javni poziv, nalaze se u tekstu Javnog poziva, koji se zajedno sa prijavnim obrascem i obrascima izjava, može preuzeti na službenoj internet stranici Grada Tuzle: www.tuzla.ba , ili  na linku: http://grad.tuzla.ba/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-na-ime-jednokratne-pomoci-samostalnim-djelatnostima-u-vlasnistvu-fizickih-lica-registrovanih-na-podrucju-grada-tuzle-u-cilju-ublazavanja-negativnih-posljedic/

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem telefona broj 035/307-380.    

aktuelno.ba / Grad Tuzla

Komentari

Komentara