Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara

Spread the love
Menprom

U cijelom svijetu 29. oktobar se obilježava kao Svjetski dan moždanog udara, kako bi se javnost upozorila o prirodi i visokom broju slučajeva moždanog udara, njegovoj prevenciji i tretmanu stanja. Obilježavanje ovog datuma je pokrenuto 2006. godine od strane Svjetske organizacije za moždani udar (WSO), te se na taj dan fascilitriaju događaji sa naglaskom na edukaciju, testiranja i inicijative kako bi se poboljašali štetni efekti moždanog udara širom svijeta.

Reha Centar

Obilježavanje Dana moždanog udara tradicionalno se implemntira i u Tuzli od strane Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli „MEDICUS“ zajedno u saradnji sa Klinikom za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Na projektnim aktivnostima timovi, sačinjeni od studenata medicine i ljekara Klinike za neurologiju, implementirat će radionice, zajedno sa centralnom manifestacijom u vidu javne tribine. Kao i prethodnih godina, svi građani će imati priliku da prisustvuju javnim događajima. Na nivou Univerziteta, održat će se radionice sa studentima različitih fakulteta sa istom tematikom. Ovogodišnji cilj projekta je akcentovanje važnosti preventivnih faktora i životnih navika, kao i prepoznavanja znakova moždanog udara, te brzine reagovanja na iste, sa svrhom unaprijeđenja kvalitete života.

Pored radionica, aktivnosti projekta uključuju i javnu tribinu koja će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta Tuzla, u petak 28. oktobra sa početkom u 14 sati.  Na javnoj tribini će biti prisutni stručnjaci iz svojih eminentnih oblasti kako bi na što kvalitetniji način doprinijeli diskusiji i samoj atmosferi događaja. Koordinatori ovogodišnjeg projekta su studenti Ilvana Rabotić  i Adnan Mujanović , sa mentorom projekta prof. dr. Dževdetom Smajlovićem, šefom Odjeljenja za cerebrovaskularne bolesti, Klinike za neurologiju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla i prof.dr. Osmanom Sinanovićem, načelnikom Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

UKC – aktuelno.ba

Komentari

Komentara