Nezaposlenost u cijeloj BiH smanjena, u aprilu je brisano ukupno 23.344 osobe sa evidencija službi zapošljavanja

Spread the love
Menprom

Zaključno sa krajem aprila u Bosni i Hercegovini je bilo 413.826 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 9.490 osoba ili 2,24%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 233.719 ili 56,48% su žene.

Reha Centar

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 7.549 osoba (2,35%), u Republici Srpskoj za 1.730 osoba (1,85%) i u Brčko distriktu BiH za 314 osoba (3,72%), podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.4.2019. godine:

  • NKV radnika je 115.404 ili 27,89%,
  • PKV-NSS 7.769 ili 1,88%,
  • KV 132.118 ili 31,93%,
  • VKV 1.727 ili 0,42%,
  • SSS 116.048 ili 28,04%,
  • VŠS 6.253 ili 1,51% i
  • VSS 34.507 ili 8,34%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,93%, te radnici sa SSS 28,04%.

U aprilu je brisano ukupno 23.344 osobe sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 15.695 osoba.

Istovremeno je za 7.698 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 8.883 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u martu 2019. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 822.275, a od toga je 353.491 žena. U odnosu na februar 2019. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,3%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,5%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za mart 2019. godine iznosila je 34,0% i u odnosu na februar 2019. godine smanjila se za 0,4 postotna poena.

aktuelno.ba/bhrt.ba

Komentari

Komentara